Styret

Funksjon Navn Telefon E-post
Leder Bjørn-Erik Nyrud 992 72 702
Nestleder/Sportslig leder Per Inge Johnsen
911 53 360

peijoh@online.no

Sekretær Svein Bjarne Christensen 913 80 034 sveinbjarne@hotmail.com 
Kasserer Geir Johannesen
959 86 132

geir.johannesen@thyssenkrupp.com

Styremedlem, Oppmann
barne- og ungdomsgruppaStyremedlem, Oppmann
junior-senior
Eivind Fløtten 990 07 897

eivindsflotten@hotmail.com

Styremedlem, Oppmann
funksjonshemmedeStyremedlem, Oppmann tur Britt Tømte Lund
415 06 596

britt_lund@live.no

Styremedlem, Oppmann terreng Sven-Kåre Bunæs
938 28 299
svenkare@online.no
Varamedlemmer
Barne- og ungdomsgruppa Jonas Aslesen Hvalbye
414 69 898
joaslesen@gmail.com
Junior-senior Kristoffer Jensen 951 22 271 kristoffer.eidsvollsk@yahoo.no
Funksjonshemmede


Tur Trond Skillebekk
948 61 026 trond.skillebekk@gmail.com
Terreng Kent Harring
954 14 817 kentharr.kh@gmail.com
Arrangementskomitè
Leder
Bjørn-Erik Nyrud
992 277 02 Rittleder Eidsvollrittet og Hurdalsjøen
Medlemmer Svein Bruland 924 69 006
Britt Tømte Lund

Frode Pettersen
Marit Nyrud 41552662
Torkil Guntvedt
Sven Kåre Bunæs Rittleder BMC 1814 rittet
Christer Torp
Ketil Torp
Kioskkomitè

Odny Knutsen

odnyk@outlook.com


Materialforvalter Lars Christian Myhre
larschristian1234@gmail.com
Valgkomitè
Leder Bjørn-Erik Nyrud
Jarle StrandeRevisor May Bye
Google Translate
select