Eidsvoll Sykkkelklubb

Refusjonsskjema

Dersom du har utlegg i klubbens regi skal refusjonsskjema alltid brukes ved krav om tilbakebetaling.

  • Avklar med oppmann/leder FØR utlegget gjøres for å avklare tilbakebetaling
  • Fyll ut skjema og legg ved godkjent kvittering fra butikk, hotell etc.
  • Lever skjema og kvittering til oppmann eller leder for attestering
  • Oppmann med tilgang til konto utbetaler attesterte refusjonsskjema eller sender kravet videre til kasserer

Alle krav om tilbakebetaling om utlegg i klubbens regi skal gjøres opp så fort som mulig etter at utlegget har funnet sted. Ved årsavslutning må alle krav om utlegg være styret i hende innen 1. desember.

 
 
Google Translate
select