Eidsvoll Sykkkelklubb

Innkalling til årsmøte i Eidsvoll Sykkelklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Eidsvoll Sykkelklubb. Årsmøtet avholdes den 27. februar kl. 18:30 på Best Western Letohallen Hotel.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13. februar til info@eidsvollsykkelklubb.org

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på hjemmesiden eller klubbens facebookside.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og
ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Refusjonsskjema

Dersom du har utlegg i klubbens regi skal refusjonsskjema alltid brukes ved krav om tilbakebetaling.

  • Avklar med oppmann/leder FØR utlegget gjøres for å avklare tilbakebetaling
  • Fyll ut skjema og legg ved godkjent kvittering fra butikk, hotell etc.
  • Lever skjema og kvittering til oppmann eller leder for attestering
  • Oppmann med tilgang til konto utbetaler attesterte refusjonsskjema eller sender kravet videre til kasserer

Alle krav om tilbakebetaling om utlegg i klubbens regi skal gjøres opp så fort som mulig etter at utlegget har funnet sted. Ved årsavslutning må alle krav om utlegg være styret i hende innen 1. desember.

 
 
Google Translate
select