Eidsvoll Sykkkelklubb

Viktig info

Her vil dere finne mye viktig informasjon som berører barne- og ungdomsgruppa i Eidsvoll Sykkelklubb

Lisens
For å delta på ritt må alle ha lisens. Dette gjøres ved å rette en henvendelse til oss. Denne lisensen gir forsikring i fm all sykling i klubbens regi.

Hva skal du ha med på treninger?
Det er viktig at du har spist før du kommer på trening. I tillegg ta med drikke, en banan el tilsv. kan også være godt etter noe sykling.
I tillegg skal alle ha med en reserve slange på lommen.
Trenerne vil ha med pumpe og litt verktøy og vil bistå dersom vi må bytte slange, eller foreta mindre justeringer under treningsøkten.

Trenere
Det er en hovedtrener for hver gruppe i Barne- og Ungdomsgruppa. Det vises til siden kontaktpersoner for hvem som er hovedtrener for de ulike gruppene.
Er det andre foreldre som kan tenke seg å bidra som hjelpetrenere er dere hjertelig velkommen til det. Ta kontakt med en av hovedtreneren for den aktuelle gruppen.  

Utleiesykler
Klubben har sykler for utleie. Dette er ulike landeveissykler av ulike produsenter.
I forbindelse med leie skal kontrakt mellom klubben og leietaker signeres.
For leie av sykkel koster dette kr 500,- pr år. Se kontrakt vedrørende utleiesykler for utfyllende bestemmelser. Interesserte tar kontakt med Bjørn Erik.

Foreldre - delta på treninger!
Dette er en god anledning for deg som foreldre til å følge med og få en treningsøkt.
Dersom du skal levere og hente, kan det bli noe venting.
Det er ikke alltid like enkelt å forutsi varigheten på øktene. Noe uforutsett kan skje.
Gi oss tilbakemeldinger dersom det er helt spesielle forhold vi bør være kjent med vedrørende deres ungdommer.
 
Sikkerhet
Det er meget viktig at sykkelen som benyttes i anledning treninger og ritt er i god teknisk stand. (bremser, gir, med mer). Det er påbudt med bruk av hjelm ved treninger og ritt.
For å øke sikkerheten er det ønskelig med 2 voksne pr. gruppe i anledning treningene.
Det oppfordres til at alle benytter godt synlig klær i anledning all sykling.

Medlemskap
Du blir medlem i Eidsvoll Sykkelklubb ved å sende e-post til:info@eidsvollsykkelklubb.org
Pris fra 200,- til 600,-(familie).
Oppgi navn, adresse, fødselsdato og hvilken gruppe du tror du bør tilhøre (skriv ungdomsgruppen!)
Kasserer vil da sende deg en innbetalingsblankett

Ritt
Det vil i løpet av sesongen bli gjennomført klubbritt i forbindelse med treninger.
Det er normalt 1 temporitt med start fra Steinsgård kirke og 1 ritt med fellesstart fra Mogreina skole. I tillegg til dette vil det bli avholdt 2 terrengritt med utgangspunktet fra Eidsvoll Terrengsykkelpark ved klubbhuset til Eidsvold Værks Skiklubb. På slutten av sesongen gjennomføres Eidsvollmesterskapet i terrengsykling, for alle klasser.
 
Ritt som er aktuelle ligger på Norges sykkelforbund sin hjemmeside; sykling.no
Den enkelte melder seg på ritt selv og betaler for deltagelse. Kontingent refunderes av klubben.  
I forbindelse med treningene vil det bli forespurt om det er ønske om å delta på ulike ritt.
Det kreves lisens for å delta på ritt.

Sosialt miljø
Vi i ungdomsgruppen er opptatt av at den enkelte skal føle seg velkommen i gruppen.
Det skal være en klubb for alle. Vi har som ambisjon å sette av enkelte kvelder eller treninger til sosiale tiltak, dette som et ledd i å fremme et godt miljø blant utøverne. Alle er velkommen til å komme med forslag og vise initiativ for å fremme et godt miljø.

Økonomi og dugnader
ESK gjennomfører ritt som normalt gir klubben inntekter. Det er gjennom disse rittene vi som foreldre vil bli anmodet om å støtte med å stå vakt eller ta andre oppgaver. Dette er en både sosialt og en fin måte å bidra til klubbens økonomi.
Det er ingen tradisjon for loddsalg i ESK.
 
Klubbilen
Klubben disponerer en Mercedes sprinter som har kapasitet til 9 personer med stort lasterom for sykler. Denne kan gruppen benytte i anledning treninger og ritt. I tillegg disponeres 2 andre biler som ofte benyttes som følgebiler i de aktive klassene.

Klubbens sykkelbekledning

Det oppfordres til at alle benytter klubbens trøye ifm treninger og annen sykling. Den er lett synlig i trafikken og den er fin å se på.
For øvrig viser vi til klubbens hjemmeside for informasjon rundt salg av sykkelbekledning.

Treningssamlinger
Det planlegges med en treningssamling før og en treningssamling etter sommerferien.

Google Translate
select