Eidsvoll Sykkkelklubb

Kort om oss

Barne– og ungdomsgruppa har en klar ambisjon om å skape trygghet og trivsel for de yngste i klubben. I tillegg har vi en ambisjon om at den enkelte skal føle mestring og utvikling. Klubben har også som ambisjon å gi et dekkende tilbud til mer aktive rytterne. Det oppfordres til deltagelse på ritt for de som har ønsker om det.

Vi i barne – og ungdomsgruppa er opptatt av at den enkelte skal føle seg velkommen i gruppen. Det skal være en klubb for alle. Vi har som ambisjon å sette av enkelte kvelder eller treninger til sosiale tiltak, dette som et ledd i å fremme et godt miljø blant utøverne. Alle er velkommen til å komme med forslag og vise initiativ for å fremme et godt miljø.

Barne – og ungdomsgruppa er delt opp i følgende fem undergrupper:

Sykkelleik    -   6 år
Gruppe 1     6 -   8 år
Gruppe 2     8 - 11 år
Gruppe 3    11 - 14 år
Gruppe 4    15 - 16 år


Google Translate
select