Eidsvoll Sykkkelklubb

Innkalling til årsmøte i Eidsvoll Sykkelklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Eidsvoll Sykkelklubb. Årsmøtet avholdes den 27. februar kl. 18:30 på Best Western Letohallen Hotel.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13. februar til info@eidsvollsykkelklubb.org

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på hjemmesiden eller klubbens facebookside.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og
ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret
Litt info om DSSP for ESK17  Litt info om DSSP for ESK17
Publisert: 03.05.2017


Etter treningsturen rundt Mjøsa 6. mai, avsluttet vi dagen med god mat, kaffe og et møte med oppsummering og info om DSSP.
Her er et utvalg av presentasjonen vi brukte som inkluderer en del viktig informasjon. Merk dere spesielt betaling av egenadel og info om mulig skyss oppover til Trondhiem med minibusen.
  
Ressursgruppa består av:

  Blått lag: Anton, Fred Tore og Britt

  Rødt lag: Jan Åge, Lars og Tor Olav

 Tor Olav    logistikk følgepersonell
 
Vårt felles mål:
-
17timer fra Trondheim – helst alle til Oslo
-
Ingen stress

-
Kjøre god rulle og være en god rygg

 -
Ha godt samhold i laget

-
Oppmuntre  hverandre underveis med positive tilbakemeldinger

- Være gode trafikanter

-
Ingen utidig roping i gruppa kun ved uhell, punktering

-
Ikke kaste søppel!
 
Startgruppe DSSP
Startgruppe kl 06:20 ESK17 + ESK19
 
Brukernavn   EID1720
Passord  2017ETO
 
Hvordan kjører vi fra Trondheim?
- Moderat fart ut fra Trondheim
- Nedkjøring etter Heimdalsbakkene skal gå kontrollert - mulig låsing av rulla
- Marsfarten settes etter runskjøringen fra Klett
- Det skal kjøres moderat i bakker og fart i lett terreng
- To lag - ca 30 min rullekjøring hver
- Bytte hele laget på fornuftige steder
- En i ressurguppen på hvert lag orgainserer byttet
- Når behovet melder seg - vi organiserer kun ei rulle
 
Matbil og stopp
Vi vil ha 3 matbiler og seks medhjelpere. Vi satser på 4 stopp på ca 3 minutter + en flaskestopp.
 
1. Sør for Oppdal, ca 13 mil
2. Kvam, ca 27 mil
3. Flaskestopp som organiseres av bakerste bil
4. Vingrom, ca36 mil
5. Minnesund, ca 45 mil
 
Hva gjør vi på matstoppene?
- Bytte flasker
- Tømmer lommer og fyller opp med ny mat
- Tisser
- Gjør oss klare til start - 3 min går fort
- Ingen start før en i ressursgruppa gir beskjed
- Når du er klar - still deg opp
 
Spise gjør vi på sykkelen, i bakre gruppe
 
Mat og kasseinnhold
- Vi tar med felles kasser som brukes. Blir delt ut i Trondheim.
- Smør mat, ta med energibarer, sjokolade osv selv
- Bland drikke og fyll på flaskene før start. Du må ha 8 flasker i kassen + 2 på sykkelen

-
I kassen legges litt ekstra tøy.

- Penger/bankkort og telefon må man vurdere å ha med seg på sykkelen

- Bagasjen leveres inn til DSSP for transport til Oslo. Dette hentes etter målpassering

 
 
Hva gjør vi ved punkteringer eller tekniske problemer?
- Ingen stopp
- Vi har ingen teknisk bil som har lov til å hjelpe oss, så slange og pumpe/patron må tas med på sykkelen. 
- Du må skifte slange selv!
- Ved tekniske problemer, må du eventuelt vente på servicebil fra DSSP.
- Vi legger diverse i en av bilene som kan være til hjelp på stoppene våre om småproblemer.
 
 
Ting som må ordnes selv
- Er medlemskontigent til ESK i orden? Om ikke, sørg for at dette blir i orden!
-
Helårs-
eller engangslisens for hvert ritt
Egenandel som dekker matbil og mannskap kr 400,- betales til konto 9710 31 77212 innen 10. juni.
For ryttere som ikke er medlem av ESK kommer et tilleggsgebyr på kr 500,- Betales til samme konto.
 
- Klær, vi kjører i årets ESK trøye + bukse som er de samme vi hadde i fjor
- For de med annen klubbtilhørighet, kjører med klubbtøy i forhold til innløst lisens
- Ta med en ekstra drikkeflaske til Trondheim. Denne fyller dere med vann før levering til følgepersonell sammen med kassen.
- Gratis transport til Trondheim i minibussen – ønsker du plass kontakt Ketil Almlie på tlf 928 80 020. Førstemann til mølla, pr 6. mai var det 6 ledige plasser.
- Alle må selv sørge for å bli hentet i Oslo 
 
Innlevering av sykler
- Torsdag 15. juni kl 18:00 ved Letohallen
- Sykler leveres for transport til Tr.heim – inkl i egenandelen
-Ta med et teppe for å legge rundt syklene
 
Andre ritt
Mjøsa rundt 4. juni
Satsningsritt, generalprøven. Alle som skal være med oss fra Trondheim MÅ kjører med oss på Mjøsa rundt. Siste sjanse. Alle henvendelser etter dette blir avvist.
Meld deg på gruppe 2 med start kl08:05
 
Hurdalsjøen rundt 11. juni
Vi kjører dette som et treningsritt samlet. Om du ønsker å delta på fellesstarten, er det helt opp til hver enkelt. Meld deg på her.
 

Vi kommer tilbake til fordeling av ryttere mellom lagene når vi har oversikt over alle som skal være med oss fra Trondheim. 
 
Vi avslutter årets Styrkeprøve med grilling og sosialt samvær på Eidsvoll Bygdetun søndag 18. juni fra kl16. Samtidig ønsker vi der også at alle tømmer kassene sine og rydder opp. Kan du ikke komme, få noen andre til å ordne opp for deg. 
 
Det lover veldig bra etter dagens tur, vi gleder oss!
 
Hilsen ressursgruppa.
 

Google Translate
select