Eidsvoll Sykkkelklubb

Innkalling til årsmøte i Eidsvoll Sykkelklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Eidsvoll Sykkelklubb. Årsmøtet avholdes den 27. februar kl. 18:30 på Best Western Letohallen Hotel.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13. februar til info@eidsvollsykkelklubb.org

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på hjemmesiden eller klubbens facebookside.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og
ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret
Alt om Hurdalsjøen Rundt 2017  Alt om Hurdalsjøen Rundt 2017
Publisert: 18.04.2017
Velkommen til Hurdalsjøen Rundt 11. juni 2017

Eidsvoll Sykkelklubb ønsker deltagere, publikum og presse velkommen til Eidsvoll og sykkelrittet Hurdalsjøen Rundt.
 

Start og mål er ved Råholhallen, og her finner man også sekretariat, garderober og kiosk. Det vil for øvrig ikke være service- eller matstasjoner i løypa. Alt dette er plassert i start- og målområdet ved Råholthallen.

Rittet består av følgende klasser
- Masters Cup Menn/Kvinner 30 år og eldre
- Turritt Menn/Kvinner 17 år og eldre
- Trimritt
- Brann NM (kun for brannvesenet, og stiller i egen klasse ved start)
 

Det er verdt å merke seg at bedrifter eller lag som ønsker å kjøre sammen i en gruppe, melder fra om dette ved påmelding. Husk å oppgi gruppeleders navn.

Startkontingent
Masters Cup kr 300,-
Turritt kr 300,-
Trim kr 150,-

NB. Etteranmelding kr 400,-

Lisens
For å delta i Masters Cup kreves det aktiv lisens
Helårs turlisens eller engangslisens for Turklassen
Det er ingen krav om lisens i Trimklassen
 
Tidtaking
Tidtakinen utføres med NCFs brikkesystem fra EMIT. Hver deltager i Masters Cup skal ha egen brikke. Denne brikken må medbringes.
Husk at brikke er din forsikring om å få riktig tid og plassering.

For de som glemmer sin brikke disponerer Eidsvoll Sykkelklubb et lite antall brikker som kan leies for kr 100,-
Turklassene benytter samme brikkesystem, og disse leveres ut sammen med startnummeret.
NB. Bortkomne eller ikke returnerte brikker belastes med kr 1000,-

Startnummer
Alle deltagere skal ha ett startnummer festet på høyre side av ryggen (på trøyens høyere baklomme). I tillegg skal alle deltagere ha målfotonummer festet på trøyens høyere side, langs sømmen.

Premiering
Det vil bli premie til de tre beste i hver klasse i Masters Cup. Rittets minneplakett vil bli delt ut til alle som fullfører.
Rittets minneplakett vil også bli delt ut til alle deltagere i Tur- og Trimklasseen.

Påmelding

Masters Cup
Må skje via EQ-Timing innen 7. juni 2017 kl 23:59
Betaling gjøres via EQ-timingfaktura med KID.

Tur- og Trimklasse
Må skje via EQ Timing innen 7. juni 2017 kl 23:59

Klikk her for å melde deg på Turklassen
Klikk her for å melde det på Trimklassen
 
Løyper
Det er to løypealternativer, og begge løypene har start og mål ved Råholthallen.
Det er en lang løype på ca. 66,8 km og en kort løype på 48 km. Den lange løypen er i år noe endret på grunn av vegarbeid på Odalsvegen. Den blir derfor ca 3 km lengre enn tidligere.

Lang løype (ca 66, 8km)
Trondheimsveien mot nord til Carsten Ankers Veg. Carsten Ankers veg til Fossumvegen. Fossumvegen til Venger. Dønnumskia til Vegamot.
Eidsvollvegen til Eidsvoll (Sundet) og videre på Nesvegen til Styribakken og opp til Styrivegen. Fra Styrivegen og ned til Odalsvegen til Elstadva. Østsidavegen til Minnesund, Gamle Trondheimsvei over Minne Bru til R33. R33 til Byrudstua. Over Minneåsen til Hurdal. R120 til Steinsgård. Sundbyveien til Sagmoen. Sagmoveien til Gladbakkgutua til Råholthallen.

Kort løype (48 km)
Trondheimsveien mot nord til Eidsvoll Verk. Østre Hurdalsvei til Hurdal. R120 til Steinsgård. Sundbyveien til Sagmoen. Sagmoveien til Gladbakkgutua og Råholthallen.

Starttider
Kl. 09:30 Trim (kan starte mellom kl. 09:30-10:30). Lengde 48 km
 
Kl. 09:45 Brann NM starter. Lengde 66,8 km
Kl. 10:00 M Master 30 – 34 + 35 – 39. Lengde 66,8 km
Kl. 10:05 M Master 40 – 44 + 45 – 49. Lengde 66,8 km
Kl. 10:10 M Master 50 – 54, 55 – 59, K Master 30 – 34 + 35 – 39. Lengde 66, 8 km
Kl. 10:15 M Master 60+ K Master 40+ M/K Tur 60+. Lengde 66,8 km
Kl. 10:25 M/K Tur 17+ (17 - 39 ved stor deltagelse) 66,8 km
Kl. 10:30 M/K Tur 17+ (40+ ved stor deltagelse). Lengde 66,8 km

NB. Brannvesenet vil gjennomføre sitt Norgesmesterskap under Hurdalsjøen Rundt, og disse deltagerne vil bli plassert i egen
gruppe med start kl. 09:45.
Google Translate
select