02.01.2018

Årsmøte på Badet kulturtun 7. februar

Styret i Eidsvoll Sykkelklubb innkaller til Årsmøte på Badet kulturtun, Eidsvollbakken 42, 2080 Eidsvoll
Onsdag 7. februar 2018, kl. 19.00

 

Saksliste

 

1. Valg av møteleder og referent.

2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll.

3. Årsberetning.

4. Regnskap

5. Budsjett

6. Innkomne saker og forslag.

7. Valg

 

Saker og forslag som ønskes behandlet skal være styret i hende senest 23. januar.

Stemmeberettigede er alle registrerte medlemmer pr 31.12.17 over 17 år.

Det vil bli enkel bevertning.

Styret

 

 


Dette innholdet er skrevet ut fra www.eidsvollsykkelklubb.org