Eidsvoll Sykkkelklubb

Innkalling til årsmøte i Eidsvoll Sykkelklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Eidsvoll Sykkelklubb. Årsmøtet avholdes den 27. februar kl. 18:30 på Best Western Letohallen Hotel.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13. februar til info@eidsvollsykkelklubb.org

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på hjemmesiden eller klubbens facebookside.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og
ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Førstehjelp

På denne siden vil du finne en rekke tips om hva du bør gjøre hvis du er den som skal bistå ved en ulykke.
Det aller første du må gjøre når du ankommer ulykkestedet er å ringe 113. Deretter må du forstet mulig skaffe deg overiskt over sitasjonen, og yte den hjelpen du vurderer som mest kritisk der og da.
 
Stabilt sideleie
Dette er en metode som brukes for å holde lufveiene åpne. Stabilt sideleie brukes ofte hos bevisstløse pasienter som puster, men brukes også hos våkne pasienter som trenger og ligge og vente på lege eller ambulanse. Når pasienten ligger i stabilt sideleie vil vedkommende ligge støtt på siden at han/hun ikke kan rulle over på ryggen eller magen. Sideleie fører også til at tungen ikke faller bakover og stenger for luftveiene. Skulle det komme slim, blod eller oppkast i munnen, vil dette renne ut av munnen og ikke stenge for luftveiene.

Det finnes flere fremgansmåter for å legge en person i stabilt sideleie, men vi skal her beskive den mest vanlige.
  • Ta tak i den skulderen og det kneet som er lengst unna deg
  • Rull pasienten over på siden (mot deg)
  • Legg hånden på øverste arm under pasientens hode for å stabilisere hodet i riktig stilling
  • Legg øverste kne bøyd slik at pasienten ikke ruller fremover
  • Sjekk at pasienten puster

Se en video av stabilt sideleie (NRK)

Google Translate
select